ПСОВ Габрово

Възложител:

Община Габрово

Местоположение:

Габрово, България

Период на реализация:

2013 г. –  2015 г.

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта

Главен изпълнител

Характер на работите

След строителство от около две години ПСОВ Габрово бе пусната в експлоатация в края на 2014 година (механично пречистване и биологично стъпало) и май 2015 (обработка на утайката). ПСОВ е проектирана и изградена за натоварване от около 100.000 EЖ и дневно количество отпадъчна вода при сухо време от около 20.000 m³. Поради това новата ПСОВ е една от големите пречиствателни станции, които са построени до сега в България.

Отговорен за реализирането на ПСОВ беше Консорциум Главболгарстрой АД, Биогест Интернационал ГмбХ, Бора ООД“, който имаше трудната задача от една страна да санира съществуващата ПСОВ (построена през 1985 г.) и от друга – да я разшири така, че тя да отговаря на съвременните технологични изисквания.

Въпреки че за общата структура на ПСОВ бе предоставен Идеен проект, задача на Консорциума беше да оптимизира това решение.