poziciya-alepu

Позиция на „Алепу Вилидж“ и „ГБС Турс“

Във връзка с разразилите се дискусии относно строителството в местността „Алепу“, от името на собственика на имота „Алепу Вилидж„ и от името на носителя на правото за строеж „ГБС Турс” сме длъжни да заявим, че: Изпълнените към момента дейности по проект „Алепу Вилидж“ с разрешение за строеж, са само и единствено в рамките на първи […]

logos 01

Съобщение във връзка с изпълнение на проект „Конкурентоспособност на „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД чрез енергийната ефективност“

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. На 02.12.2019 г. приключи изпълнението на проект ДБФП № BG16RFOP002-3.002-0119-C01, „Конкурентоспособност на „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД чрез енергийната ефективност“. Обща цел на проекта е Изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж […]

logos 01

Съобщение за проведен информационен ден от „Главболгарстрой“ АД

СЪОБЩЕНИЕ   На 30.07.2019 г. от 09.00 часа в заседателната зала на „Главболгарстрой“ АД на адрес: гр. София, ул. „Дамяница“ 3-5 се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор №BG16RFOP002-3.002-0044-C01 с бенефициент „Главболгарстрой“ АД по проект „Повишаване на енергийната ефективност в „Главболгарстрой“ АД“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи […]

video thumb

Решение №ПЕ-11-ЕО/2019 г за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за билогично разнообразие (ЗБР), чл. […]

video thumb

Решение №ПЕ-10-ЕО/2019 г за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за билогично разнообразие (ЗБР), чл. […]