video thumb

Решение №ПЕ-11-ЕО/2019 г за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за билогично разнообразие (ЗБР), чл. […]

video thumb

Решение №ПЕ-10-ЕО/2019 г за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за билогично разнообразие (ЗБР), чл. […]

video thumb

Решение №ПЕ-8-ЕО/2019 г за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за билогично разнообразие (ЗБР), чл. […]

video thumb

Решение №ПЕ-7-ЕО/2019 г за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за билогично разнообразие (ЗБР), чл. […]

logos 01

Съобщение за проведен информационен ден от „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД

СЪОБЩЕНИЕ   На 19.10.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД на адрес: гр. София, ул. „Дамяница“ 3-5 се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор №BG16RFOP002-3.002-0119-C01 с бенефициент „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД по проект „Конкурентоспособност на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД чрез енергийната ефективност“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност […]

logos 01

Съобщение за проведен информационен ден от „Главболгарстрой“ АД

СЪОБЩЕНИЕ   На 19.10.2018 г. от 09.00 часа в заседателната зала на „Главболгарстрой“ АД на адрес: гр. София, ул. „Дамяница“ 3-5 се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор №BG16RFOP002-3.002-0044-C01 с бенефициент „Главболгарстрой“ АД по проект „Повишаване на енергийната ефективност в „Главболгарстрой“ АД“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ […]

logos 01

Покана от „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД за участие в информационен ден

ПОКАНА от „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД за участие в информационна среща по проект „Конкурентоспособност на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД чрез енергийната ефективност“   На 19.10.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД на адрес: гр. София, ул. „Дамяница“ 3-5 ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор №BG16RFOP002-3.002-0119-C01 с бенефициент „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД […]

logos 01

Покана от „Главболгарстрой“ АД за участие в информационен ден

ПОКАНА от „Главболгарстрой“ АД за участие в информационна среща по проект „Повишаване на енергийната ефективност в „Главболгарстрой“ АД“   На 19.10.2018 г. от 09.00 часа в заседателната зала на „Главболгарстрой“ АД на адрес: гр. София, ул. „Дамяница“ 3-5 ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор №BG16RFOP002-3.002-0044-C01 с бенефициент „Главболгарстрой“ АД по проект „Повишаване на енергийната […]

47720

Беше въведена в експлоатация модернизираната компресорна станция „Петрич“

„Булгартрансгаз“ ЕАД въведе в експлоатация модернизираната компресорна станция „Петрич“. Реконструкцията извършена от „Главболгарстрой“  включва монтаж на нов компресор и изграждане на обвръзка на входно-изходните шлейфи, което ще осигури възможност за работа в пълен реверсивен режим и доставки на природен газ от Гърция при необходимост. С реализиране на съоръжението се гарантира реверсиране на пълния капацитет от […]