video thumb

Решение №ПЕ-8-ЕО/2019 г за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за билогично разнообразие (ЗБР), чл. […]

video thumb

Решение №ПЕ-7-ЕО/2019 г за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за билогично разнообразие (ЗБР), чл. […]

logos 01

Съобщение за проведен информационен ден от „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД

СЪОБЩЕНИЕ   На 19.10.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД на адрес: гр. София, ул. „Дамяница“ 3-5 се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор №BG16RFOP002-3.002-0119-C01 с бенефициент „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД по проект „Конкурентоспособност на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД чрез енергийната ефективност“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност […]

logos 01

Съобщение за проведен информационен ден от „Главболгарстрой“ АД

СЪОБЩЕНИЕ   На 19.10.2018 г. от 09.00 часа в заседателната зала на „Главболгарстрой“ АД на адрес: гр. София, ул. „Дамяница“ 3-5 се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор №BG16RFOP002-3.002-0044-C01 с бенефициент „Главболгарстрой“ АД по проект „Повишаване на енергийната ефективност в „Главболгарстрой“ АД“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ […]

logos 01

Покана от „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД за участие в информационен ден

ПОКАНА от „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД за участие в информационна среща по проект „Конкурентоспособност на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД чрез енергийната ефективност“   На 19.10.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД на адрес: гр. София, ул. „Дамяница“ 3-5 ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор №BG16RFOP002-3.002-0119-C01 с бенефициент „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД […]

logos 01

Покана от „Главболгарстрой“ АД за участие в информационен ден

ПОКАНА от „Главболгарстрой“ АД за участие в информационна среща по проект „Повишаване на енергийната ефективност в „Главболгарстрой“ АД“   На 19.10.2018 г. от 09.00 часа в заседателната зала на „Главболгарстрой“ АД на адрес: гр. София, ул. „Дамяница“ 3-5 ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор №BG16RFOP002-3.002-0044-C01 с бенефициент „Главболгарстрой“ АД по проект „Повишаване на енергийната […]

47720

Беше въведена в експлоатация модернизираната компресорна станция „Петрич“

„Булгартрансгаз“ ЕАД въведе в експлоатация модернизираната компресорна станция „Петрич“. Реконструкцията извършена от „Главболгарстрой“  включва монтаж на нов компресор и изграждане на обвръзка на входно-изходните шлейфи, което ще осигури възможност за работа в пълен реверсивен режим и доставки на природен газ от Гърция при необходимост. С реализиране на съоръжението се гарантира реверсиране на пълния капацитет от […]

news unihospital

Отвори врати „Уни хоспитал“ в Панагюрище

Най-голямата еднократна инвестиция в болница за последното десетилетие е факт. На 11 юни заработи многопрофилната болница „Уни хоспитал“ в Панагюрище. Тя е специализирана в лечение на онкологични заболявания и досега в нея са вложени 92 млн. лв. Инвеститор в проекта е  дружеството „Асарел Панагюрище Здраве“, а строителството беше поверено на „ГБС Пловдив“.  МБАЛ „Уни Хоспитал“ […]

news aurubisdepo

„Главболгарстрой” започна изграждането на депо за фаялитов отпадък на „Аурубис България“

„Главболгарстрой“ АД започна строителството на депо за фаялитов отпадък в медобивния завод на „Аурубис България” АД в Пирдоп. Първата копка на обекта беше направена на 25 май 2016 г. На импровизираното събитие, проведено на площадката за депото, присъстваха представители на екипа за управление на проекта, на строителния надзор и на изпълнителя. Тържествената част премина с […]

centralnagara

Завърши реконструкцията на Централна гара София

Днес бе официално открита ремонтираната сграда на Централна гара-София. Тя вече отговаря на съвременните изисквания за подобен обект. Нейните огромни неизползвани площи са преустроени за места за хранене, магазини, детски кът, офисна част, мултифункционална спортна зала. На събитието присъстваха министър-председателят Бойко Борисов, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, кметът на община София […]