Газова инфраструктура

Главболгарстрой е българската компания с най-голям опит в изграждането на обекти на газовата и нефтена промишленост.

Eдни от първите обекти, реализирани от „Главболгарстрой“ са именно такива. Компанията е един от основните изпълнители на газопровода „Ямбург – Западна граница“ на териториите на Русия и Украйна. Построени са подземни хранилища за газ и нефт, компресорни станции и др. Наше дело е и разширението на Кумколското нефтено находище в Казахстан. Други аналогични обекти са газокомпресорната станция Провадия, вторият етап на газопреработващ завод в град Мубарек в Узбекистан, газохранилище с компресорна станция в Ставропол, както и Тимофеевско нефто-газо-кондензатно находище – Украйна.

Главболгарстрой в партньорство с американските Solar Turbines и Honeywell извърши и модернизацията на четирите компресорни станции – „Странджа“, „Петрич“, „Лозенец“ и „Ихтиман“, както и изграждането на Транзитен газопровод за Турция (лупинг) в участъка КС „Лозенец” до ОС „Недялско”.