Производство на главни греди за мостови конструкции

„Главболгарстрой ” е една от българските компании, които са създали собствена технологична линия за производство на главни греди за мостови конструкции от предварително напрегнат стоманобетон. Производствената база се намира в клона на компанията в Самоков и работи от май 2014 г.

Гредите се изработват по класическа технология, доказала се през годините в цяла Европа. Технологията е немска, а готовата продукция има всички необходими сертификати за качество.

Всички материали,вложени в елементите, подлежат на постоянен контрол и са съобразени с НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и пристигат със сертификати за качество и декларации за съответствие . Взимат се проби от бетона, който се проверява няколко пъти, докато набере 80% якост. Всички проби се тестват веднъж в лабораторията на базата в Самоков и веднъж в Изпитвателната лаборатория на Научно-изследователския институт по строителни материали.