Проект

Офис сграда „Батенберг“

Възложител
„Белвю Пропъртис“ ЕООД
Местоположение
гр. София, ул. „Батенберг“ 4
Период на реализация
Август, 2008 – Юни 2009г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Преустройство , реконструкция ,реставрация,   адаптация ,  пристройка  и надстройка на съществуваща административна сграда -паметник на културата

Технически характеристики

Сградата е проектирана и изграждана на няколко етапа, а именно:
– Іви етап  –  отнася се към началото на 20ти век – ~1905 г.
Изградени са  сутерена  и три надземни етажа до кота: +16,20 m. Към този период се отнася и  покриването  с  лека  метално  стъклена конструкция на вътрешния двор  кота: +5,50m.
– ІІри етап  – отнася се най-вероятно  към  средата  на 30те години  на 20ти век – ~ 1934 г. Изградени  са два надземни етажа  до  кота : + 22,30 m.  и скатен покрив.
– ІІІти етап – отнася се  най-вероятно  към началото на 60те години на 20ти  век – ~ 1964 г.  Изграден  е мансарден  етаж  на  кота : + 22,30 m.  и  е монтиран асансьор в ”окото” на три раменното стълбище ;
– ІVти етап  – отнася се към края на 70те години на 20ти  век т.е. ~ 1978 г. Изградено е  междинно ниво на кота: + 2,80 m.  и  е  обособен ”мецанин”  в част от партерния етаж ;

При надстрояването на сградата  през 30те  години  на 20ти век , а  и  при останалите интервенции след това не е  бил  изпълнен  нито  един елемент към носещата конструкция  в основите и първите три надземни етажа, с който  да се  повиши  конструктивната сигурност на сградата.

Сградата  в  по-големият  период  от експлоатацията е използвана за административни нужди , като в партерния етаж се обособяват магазини .
Новите собственици на сградата изготвят настоящия и вече изпълнен инвестиционен проект за развитие  на  съществуващата  застройка , който превръща сградата  в съвременена и  многофункционална.
Проектът  изпълнен от „Главболгарстрой“ включва  укрепване  на съществуващата  сграда  и  надстрояването й с  един  етаж , уплътняване  на  парцела  и  надстрояване  на  едноетажната постройка  във вътрешния двор в съответствие с действуващите в страната  строително- технически норми .