Проект

Междусистемна газова връзка България – Сърбия

Възложител
„Булгартрансгаз” ЕАД
Местоположение
Газопровод с начална точка в района на гр. Нови Искър и крайна точка българо-сръбската граница. Трасето, на преносния газопровод, преминава през землищата на следните области и общини:
  1. Област София град:
– Столична община – землища на гр. Нови Искър, гр. София – кв. Требич, с. Мировяне, с. Мрамор, с. Доброславци и с. Житен;
  1. Софийска област:
– Община Костинброд – землища на с. Голяновци, с. Драговищица, гр. Костинброд и с. Петърч; – Община Божурище – землище на с. Храбърско; – Община Сливница – землища на: гр. Сливница, с. Гълъбовци, с. Алдомировци, с. Братушково и с. Бърложница; – Община Драгоман – землища на гр. Драгоман, с. Чуковезер, с. Драгоил, с. Чорул, с. Владиславци, с. Ново Бърдо и с. Калотина;
Период на реализация
2022 г. – 2023 г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
2022 г. – 2023 г.
Характер на работите

Изграждане и въвеждане в експлоатация на Междусистемна газова връзка България – Сърбия (IBS) на българска територия, в т.ч.: доставки на материали и оборудване, изпълнение на строително-монтажни дейности и въвеждане в експлоатация на газопровод с дължина 62 км., АГРС „Сливница“, АГРС „Драгоман“, очистно съоръжение и ГИС „Калотина“, очистно съоръжение „Нови Искър“.