Проект

Посолство на Федерална Република Германия в София

Възложител
Федерална Република Германия
Местоположение
София, България
Период на реализация
декември 2018 г. – юли 2021 г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Архитектурно-конструктивни работи

Технически характеристики

ЗП : 680,96 кв.м
РЗП подземно : 736,29 кв.м
РЗП надземно : 3146,68 кв.м
РЗП общо : 3882,97 кв.м
Озеленяване (по Виза min 20%) : 45,40%