Проект

Хотел Hilton

Възложител
Compagnie des Hotels de Luxe and CIBEX INTERNATIONAL
Местоположение
София,  България
Период на реализация
Ноември, 1998 – Февруари, 2001
Характер на работите
  • 12-етажна сграда с 1 подземен, 1 технологичен, 2 обществени и 8 хотелски етажа
  • Луксозни довършителни работи
  • Вертикална планировка и озеленяване
Технически характеристики

 Разгъната застроена площ – 20 000 м2