Проект

Книжна борса „Искър“

Възложител
Полиграфически комбинат „Димитър Благоев” ООД
Местоположение
ул. „Поручик Христо Топракчиев” №11, гр. София
Период на реализация
Август 2008г.- Май 2009г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен Изпълнител
Характер на работите

Конструктивни, архитектурно-строителни и инсталационни работи до “ключ”

Технически характеристики

Търговски център за търговия на едро с книги и книжна конфекция

Свързани проекти