Проект

„Кумколско“ нефтено находище

Възложител
ГАО “Южнефтегаз”, Къзълорда
Местоположение
Кум-Кол, Република Казахстан
Период на реализация
Април, 1991г. – Април, 1993г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Подизпълнител
Характер на работите
  • Ново строителство
  • Разширение на обектите на Кумколското нефтено находище
Технически характеристики
  • Площадкови мрежи и тръбопроводи;
  • Технологични нефтопроводи;
  • Резервоари за масла и горива;
  • Столова за 3 000 човека;
  • Станция за биопречистване;
  • Опитен участък;
  • Временно селище за нефтодобивниците