Проект

Модернизация на КС Ихтиман, Лозенец и Петрич – Етап 2

Възложител
„Булгартрансгаз” ЕАД
Местоположение
март 2019г. – август 2021г.
Период на реализация
March 2019 – August 2021
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Модернизация на компресорни станции Ихтиман, Лозенец и Петрич –  етап 2

Модернизацията на компресорните станции включва включва интегриране на общо 4 броя нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати – по един за КС Ихтиман и КС Петрич и два нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати при КС Лозенец. Както и в етап 1, в изпълнението на проекта участва американската компания Solar Turbines като производител и доставчик на агрегатите.