Проект

Реконструкция на Регионален исторически музей гр. Плевен

Възложител
Община Плевен и ПРООН „Красива България“, Регионален център Велико Търново
Местоположение
гр, Плевен, България
Период на реализация
Юни, 2003 – Септември, 2003г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите
  • Реконструкция, включително ремонт на покрив и фасади
  • Архитекутрно-стрителни и монтажни работи