Проект

Депо за отпадъци Видин

Възложител
Община Видин
Местоположение
Видин, България
Период на реализация
2012 г. – 2015 г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Изграждане на Клетка 1;
Помощна инфраструктура;
Стопански двор;
Съоръжение за обезвреждане и оползотворяване на строителните отпадъци;
Инсталация за компостиране;
Закриване и рекултивация на съществуващото депо