Кинт. 2,5

Макс. РЗП 7062,50 кв. м

Пзастр. макс. 50% = 1412,50 кв. м

Позел. мин. 30% = 847,50 кв. м

Проектни показатели:

РЗП 7 060,00 кв. м

Застроена площ 820,70 кв. м

Пзастр. 29%

Озеленена площ 896,18 кв. м

Позел. 31,7%

Площи по нива:

Сутерен (кота -3,23) 1 926,6 кв. м

Партер (кота ±0.00) 820,7 кв. м

Етаж 1 (кота +3,53) 1 052,7 кв. м

Етаж 2 (кота +6,43) 1 322 кв. м

Етаж 3 (кота +9,33) 1 309,4 кв. м

Етаж 4 (кота +12,23) 1 216,2 кв. м

Етаж 5 (кота +15,13) 1 023,8 кв. м

Етаж 6 (кота +18,13) 315,2 кв. м

РЗП с включен сутерен 8 986,6 кв. м