Проект

Хирургичен Блок „Света Екатерина“

Възложител
УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД
Местоположение
2019г. – 2020г.  
Период на реализация
2019 – 2020
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Поектант и главен изпълнител като участник в ДЗЗД „СВЕТА ЕКАТЕРИНА 2018“
Характер на работите

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Преустройство и разширение на УМБАЛ „Св. Екатерина“, хирургичен блок“

Технически характеристики

РЗП: 12 820,8 м2

Озеленена площ: 447,8 м2

Застроена обем: 36 738,3 м2