ПОСЛЕДНИ СЪОБЩЕНИЯ

Научете повече за най-новите дейности и проекти на Главболгарстрой, нашата позиция по отношение на устойчивостта и нашия отпечатък върху строителната индустрия.

Съобщения 04 May 2023

Съобщение за инвестиционно намерение

Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС  и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оцен...