Новини
04 юли 2023

ESG и иновации: Главният изпълнителният директор на Главболгарстрой представи визията на компанията на Green Week 2023

Главният изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“ Светослав Любомиров бе един от водещите лектори на тазгодишното издание на регионалния форум за зелената трансформация „Green Week“, който се проведе през изминалата седмица в столицата. На сцената на форума, Любомиров сподели повече за ESG стратегията на компанията, нейното отражение върху бизнеса, целта на разработването и внедряването на иновативни практики в строителния сектор.

 

"За нас устойчивото развитие - това е поведение на ръководството на компанията, което трябва да предава на своите служители. ГБС прилага политики за устойчиво развитие отдавна - по отношение на опазването на околната среда, към обществените отношения и активите на компанията - човешкия, материалния и финансовия ресурс. И всичко това в контекста на моралния ангажимент към природата, обществото и всички заинтересовани страни", отбеляза Любомиров.

 

„Това е част от нашето ДНК, постигаме го с внедряване на високи технологии в производството, в системите за управление, но най-вече благодарение на експертизата на нашите служители. Стандартите ESG можем да постигнем, ако убедим нашите колеги, че трябва да вървим по този път. За мен това е истината“, категоричен е главният изпълнителен директор на ГБС.

 

Устойчиво развитие с пример от преди 20 години

 

„Преди близо 20 години при изграждане на инвестиционен проект на нашето Черноморие, местните власти предписаха да заустим пречистените отпадни води в местен микроязовир, който след като посетихме на място, видяхме, че е възможно да се предизвика природно бедствие. С помощта на наши и чужди експерти взехме решение да изградим дълбоководно заустване по дъното на Черно море с дължина над 2 км., което наложи да извървим тежка 6-месечна процедура за съгласуване и получаване на разрешение за изграждане на съоръжението. Инвестирахме и в нова пречиствателна станция с най-висока степен на пречистване на отпадните води. Но ефектът за околната среда, особено за биоразнообразието в морето, е несъизмерим с вложените от нас средства“, сподели Любомиров.

 

"При стартиране изграждането на нови инфраструктурни проекти ГБС проучва областта за действащи и неработещи кариери в които инвестира и съгласувано с МОСВ използва за добив на инертни материали, така че да се намали максимално транспортното разстояние. По този начин се стремим да облекчим въглеродния отпечатък. И това правим дори и да не е икономически целесъобразно за компанията, но калкулира акумулиран ефект за опазване на околната среда", отбеляза шефът на ГБС Холдинг.

 

Два иновативни проекта на "Главболгарстрой"

 

Проектът "Мобикон-Про" (MOBICCON-PRO) е мобилна пилотна инсталация за производство на висок клас рециклирани строителни материали, които по-късно да бъдат предложени на пазара. Проектът е иницииран от наши млади колеги и изпълняван от международен консорциум с участието на пет държави - Белгия, Франция, България, Дания, Сърбия (община Пирот). Финансира се по програма "Хоризонт Европа" - най-голямата научно-изследователска програма на ЕС. Водещата роля в проекта е на България и ГБС, обясни Любомиров. Включени са бизнесът, научните среди и неправителственият сектор.

 

Снимка: Иван Коловос

Постигнато е много добро сътрудничество с Университета по архитектура, строителство и геодезия, Датския технологичен институт, Университетът CY в Париж.

 

Пример за кръгова икономика

 

Съоръжението ще се състои от оборудване, прототипи и инсталации за извършване на раздробяване, пресяване, разделяне, пречистване и отмиване с цел да съдейства за производството на висококачествени вторични продукти и материали, четем на страницата на "Главболгарстрой".

 

Това е решение за строителния отпадък, който за строителната индустрия е бреме, от което всеки гледа по най-бързия начин да се отърве и в повечето случаи за сметка на природата. Уверени сме, че можем да получим допълнителни материали и продукти, които обратно да използваме в производството и това да ни съпътства в зеления преход, изтъкна Любомиров. Представлява ансамбъл от машини и съоръжения, от който излиза чист, рециклиран материал, който без допълнителни обработки да може да използваме, като затворим кръга, поясни шефът на ГБС Холдинг.

 

Мобилността на проекта предвижда ефектите от тези иновативни подходи да намерят приложение и на територията на други общини в България, а също така и в балканския регион.

 

Освен прекия ефект от преработката на строителните отпадъци и влагането им в строителството, проектът предвижда конструирането на иновативна инсталация за натрошаване с нов тип механично задвижване - силов импулсен генератор, като очакванията от тази иновация е да се постигне по-висока енергийна ефективност при преработката на 1 тон материал.

 

Цялостния замисъл е всички тези идеи да се споделят на широка основа с всички заинтересовани страни. За целта в нашия проект се предвижда изграждането на Териториален клъстерен център, който ще синтезира обработва и предава информация за напредъка на процесите в преработката на строителните отпадъци на всички, които се интересуват и се регистрират на електронната му платформа.

 

Енергийна иновация

 

Другият проект, също изпълняван от голям международен консорциум с 12 участници от държави от цял свят, е за енергийна иновация: за производство на NRG пяна, вложена в топлоизолационен материал, който да замени конвенционалната синтетична топлоизолация.

 

Проектът "NRG-STORAGE"* е финансиран по програма "Хоризонт 2020", която взема под внимание постижения, открития и иновации и осигурява прехода на революционни идеи от лабораторията до пазара. "Главболгарстрой" е първата българска строителна компания, спечелила финансиране по "Хоризонт 2020", четем в съобщение на страницата на холдинга от 14 май 2020 г.

 

Проектът засяга нежилищни сгради, като разработката цели да постигне 25% по-добър изолационен капацитет и поне 10% по-висок капацитет на енергосъхранение.

 

Мултифункционалната и спестяваща енергия пяна (NRG-пяна), която ще бъде предложена, ще се характеризира също така и с висока степен на водонепропускливост и херметичност (между 10 и 25 % по-висока от съществуващите решения) и с поне 15% по-ниска стойност от съществуващите към момента продукти на пазара в Европа. Пяната ще се използва за пасивно/активно управление преноса на енергия и ще се прилага при нова изолация на сгради. Основани на графен нано добавки ще бъдат съчетани с цел да се подобри капацитета за термично съхранение, стабилността на обемите и механичните свойства на крайния продукт.

 

Освен техническите университети от Германия, Холандия и Испания, част от международния консорциум са и представители на индустрията, малки и средни предприятия от Чехия, Италия, Германия, Аржентина и Испания.

 

Като единствен представител на строителния сектор, "Главболгарстрой" отговаря с изграждането на демонстративните сгради в страната и прилагането на фасадните елементи, съвместно с немската RÖSER Ingenieurbeton. Според заложеното в проекта, на трите фасади се монтират три различни покрития за оптимално съпоставяне на резултатите.

 

"Построили сме демонстративните сгради, топлоизолирали сме ги с този материал и в момента стартира мониторинговият период", каза Любомиров.

 

В продължение на 2 години експертите ще проследяват показателите на сградите като термичната изолация и съхранение на енергия (посредством температурни сензори), температурата на въздуха и повърхностите в сградите, издръжливостта на климатичните условия, термичните мостове и слабоизолационните точки, както и енергийна ефективност по отношение потреблението на енергия за отопление и охлаждане.

 

Светослав Любомиров изрази убедеността си, че това е бъдещето, защото материалът е напълно рециклируем и предполага абсорбиране в природата.

 

*"NRG-STORAGE" - Nanocomposites in non-Residential building envelopes for Green active/passive energy (NRG) STORAGE