Новини
05 апр. 2023

ГБС ще следи отблизо тенденциите за селективно разрушаване в Европа

Строителният холдинг се присъедини към „Европейската асоциация за разрушаване“ (ЕDA) и „Европейския институт за обеззаразяване“ (EDI)

Считано от месец март, „Главболгарстрой“ е член на „Европейската асоциация за разрушаване“ (ЕDA) и „Европейския институт за обеззаразяване“ (EDI), обединяващи капацитета на националните асоциации, изпълнители и доставчици, свързани с разрушаване, обеззаразяване и рециклиране на строителни материали.

С присъединяването си към двете организации, ГБС ще обедини експертизата си със свои колеги от сектора в Европа и ще надгради работата си по текущите зелени проекти на компанията, включващи дейности по разработка на иновативни строителни материали, прототипи на технологии за рециклиране на строителни отпадъци и др.

Европейската асоциация за разрушаване (EDA) работи за насърчаване и налагане интересите на индустрията в Европа, определяне и популяризиране на европейските стандарти и техники за разрушаване, насърчаване на рециклирането на остатъци от разрушителни дейности и др. Асоциацията работи активно и за налагането на законодателни подобрения по теми като отстраняване, депониране и рециклиране на отпадъци от разрушаване.