Новини
13 сеп. 2023

Главболгарстрой Холдинг става част от мрежата на Световния икономически форум

Женева, Швейцария

 

Главболгарстрой Холдинг и Световният икономически форум подписаха споразумение за партньорство, което поставя във фокуса си общите принципи и визия на двете организации за устойчиво развитие и иновации. Сътрудничеството дава заявка за значимата роля, която строителният сектор има в постигането на позитивни промени в глобален мащаб – посока, която Световният икономически форум следва в много различни направления.

 

проф. Клаус Шваб, основател и изпълнителен председател на Световния икономически форум (вляво) и Калин Пешов, председател на Управителния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“ на срещата за подписването на споразумението за сътрудничество

 

Като строителен лидер, ГБС се ангажира да вземе дейно участие по теми, касаещи бъдещето на индустрията, прехода към нови енергийни източници, инженерния подход към тази промяна и налагането на най-добрите световни практики в изграждането на инфраструктура.

 

Отляво надясно: Лауро Мъф, Експерт "Партньорства"; Пламена Ненкова, зам.-изп. директор "Международни отношения и бизнес развитие" в „Главболгарстрой Холдинг“,  проф. Клаус Шваб, Калин Пешов и Шарлот Бутбул от "Градска тансформация";

 

Сред темите, по които Главболгарстрой ще работи, е и мястото на строителната индустрия в справянето с глобалните екологични предизвикателства, зелените строителни решения, намаляването на отпечатъка на индустрията върху природата и други ключови въпроси, по които строителният холдинг може да допринесе с експертиза от своя 54-годишен опит в бранша.

Основан през 1971 г. от проф. Клаус Шваб, Световният икономически форум обединява усилията на лидери от различни сектори като политика, бизнес, академична общност и гражданско общество и служи за платформа на диалог и сътрудничество за налагане на иновативни решения по сложни глобални проблеми. Основната цел на СИФ е „подобряване на състоянието на света“, като организацията има статут на наблюдател към Икономическия и социален съвет на ООН и същевременно е под наблюдението на Швейцарския федерален съвет.

Световният икономически форум организира редица значими събития като годишната среща в Давос и публикува документи с голямо обществено, политическо и икономическо значение като „Доклада за глобалните рискове“, „Глобалния доклад за конкурентоспобността“, който оценява конкурентоспособността на икономиките спрямо факторите, които оказват влияние върху икономическото развитие и растеж, както и „Индекс на енергийния преход“, касаещ трансформацията на глобалната енергийна система и готовността на страните за нейната реализация.