Новини
19 юни 2023

Главболгарстрой и Глобалната федерация на съветите по конкурентоспособност (GFCC) обсъдиха на среща във Вашингтон създаването на Български съвет по конкурентоспособност

В средата на юни представители на ръководството на българския строителен холдинг проведоха работна среща с Президента на Глобалната федерация на съветите по конкурентоспособност (GFCC), Дебора Уинс-Смит във Вашингтон. Председателят на УС на ,,Главболгарстрой Холдинг“, Калин Пешов и Дебора Уинс-Смит обсъдиха широк кръг теми в рамките на съвместните си разговори, състояли се в централа на международната асоциация. GFCC поставя във фокуса на своята дейност водещите въпроси, свързани с ускоряването на глобалната производителност, растежа и просперитета на държавите, регионите и градовете. Асоциацията е ангажирана да постига целите си посредством създаване на мрежи от заинтересовани страни и организиране на регулярни събития и експертни дискусии на високо равнище за представяне на най-добрите световни практики в сферата на иновациите, изпълнението на устойчиви проекти, изграждането на стратегически партньорства и др.

В рамките на разговорите, ръководствата на Главболгарстрой и на Глобалната федерация на съветите по конкурентоспособност очертаха перспективите за разширяване на двустранното сътрудничество, както и потенциала за задълбочаване на ежедневните връзки между двете структури. В хода на дискусиите бе обсъдена и възможността за създаване на Български съвет по конкурентоспособност, който - с подкрепата на американската глобална федерация - да работи за подобряване на бизнес средата в България, създавайки предпоставки за усилване растежа на производителността, иновациите и технологичния напредък на българската индустрия, повишавайки нейните конкурентни предимства. В допълнение, беше дискутирана и темата за организиране на скорошно посещение на Президента на GFCC в България, в рамките, на която визита Дебора Уинс-Смит да се запознае с икономическия напредък и конкурентоспособността на индустрията в България, както и с проблемите и предизвикателствата, които срещат компании от различни сектори на икономиката в страната.

На Годишното събрание на Асоциацията в Атина (Гърция) през 2022 г., българската компания "Главболгарстрой" бе приета за пълноправен член на организацията от региона на Югоизточна Европа. Това е първият член на Глобалния съвет от България и един от малкото, членове от региона на Югоизточна Европа и Средиземноморието.