Новини
16 дек. 2020

Главболгарстрой продължава сътрудничеството си с FleishmanHillard (Брюксел)

Главболгарстрой (ГБС) продължава текущия си договор с водещата консултантска компания FleishmanHillard за период от една допълнителна година.

ГБС и FleishmanHillard си сътрудничиха успешно в периода 2019-2020 г., във връзка с позиционирането на Главболгарстрой в Брюксел и дейността на Представителния офис на компанията в сърцето на столицата на ЕС. С настоящото продължаваме сътрудничеството си през 2020-2021 г., с желанието допълнително да задълбочим контактите си в Брюксел и да подсилим диалога с по-широк кръг ангажирани в строителния сектор страни.

FleishmanHillard консултира ГБС по теми, свързани с комуникацията на ниво Брюксел, като предоставя допълнителен пакет от възможности за компанията по отношение сътрудничество, обмен на опит и експертиза, както и по отношение достъп до иновативни решения и модерни технологии за строителния сектор. Като пазарен лидер и като първата компания, развила основни стандарти в строителната индустрия – както в България, така и на Балканите – Главболгарстрой има постоянен стремеж към  технологични иновации, зелени/екологични решения и устойчиви проекти.

FleishmanHillard на кратко – FleishmanHillard е основана през 1946 г. и се превръща във водеща световна компания за стратегически комуникации с повече от 2,500 служители в 85+ офиси и 31 държави. FH има ненадмината репутация за качество и култура на работното място, което превърща компанията в предпочитан от индустрията партньор.