Новини
15 юли 2021

Главболгарстрой проведе среща с Eurogas в Брюксел, за да обсъди теми, свързани с развитието на пазара на природен газ

Главболгарстрой (GBS) се срещна с европейската асоциацията, представляваща търговците на едро и дребно, както и газоразпределението – Eurogas, за да обсъди въпроси, свързани с развитието на газовия пазар в региона на Югоизточна Европа (ЮИЕ) и ЕС.

По време на срещата, проведена в сряда (14 юли), Главболгарстрой и Eurogas обсъдиха редица теми – от развитието на пазара на природен газ в България и региона на ЮИЕ, до бъдещето на възобновяемия газ, темата за преноса на водород по съществуващата газова инфраструктура и възможностите за бъдещо сътрудничество между ГБС и Eurogas.

Като начало на разговорите Главболгарстрой представи някои от ключовите си газови инфраструктурни проекти, включващи:

  • изграждане на нови и модернизация на работещи газови компресорни станции;
  • изграждане и рехабилитация на газопреносна мрежа;
  • изграждане на подземни газохранилища и др.

Компанията представи дългогодишния си опит в строителството на енергийна инфраструктура в България и в чужбина, като се фокусира по-конкретно върху наскоро изпълнените и все още реализиращи се към момента проекти в страната, насочени към модернизация и разширение на съществуващата газопреносна инфраструктура с цел осигуряване на надежден пренос, стимулиране интеграцията на пазара на природен газ, развитието на търговията и установяването на конкурентен и интегриран пазар на едро и дребно в региона на Югоизточна Европа.

Разговорите между Главболгарстрой и Eurogas се фокусираха по-конкретно върху темата за бъдещето на водорода. Обсъдени бяха няколко позиции за Eurogas, свързани с целите за възобновяем и нисковъглероден газ и смесването на до 20% водород в съществуващата инфраструктура за природен газ в ранните етапи. И двете страни отбелязаха, че използването на съществуващата газова инфраструктура за развитието пазара на водород, вместо изграждането в начало на изцяло нови отделни мрежи, е икономически оправдано и необходимо. В тази връзка, специализираната модернизация на съществуващата инфраструктура за природен газ, ще позволи смесване и преобразуване на водорода, в който процес строителните компании и производителите/ доставчици на техническо оборудване, ще играят централна роля.

Срещата завърши с дискусии относно възможното бъдещо сътрудничество между страните, както в България (където е седалището на ГБС), така и на ниво ЕС, чрез представителството на компанията в Брюксел.

* Eurogas е европейската асоциация, представляваща търговците на едро и дребно, както и газоразпределението пред институциите на ЕС. Основана през 1990 г., в момента Eurogas включва 63 компании и асоциации от 25 държави.