Новини
25 фев. 2021

Главболгарстрой се присъединява към Европейската строителна технологична платформа (ECTP)

Компанията е първият член на организацията от България

На проведено днес Общо събрание на “Европейската строителна технологична платформа” (ECTP), бе одобрена кандидатурата на “Главболгарстрой Холдинг” АД за членство в организацията. Главболгарстрой е първата българска компания, която се присъeдинява към ECTP.

Европейската строителна технологична платформа е една от водещите организации, работeщи в сферата и допринасящи за бъдещото развитие на строителния сектор. Създадена през 2004 г., тя представлява интересите на близо 140 членове от целия спектър в строителния бранш, както и на други сектори на икономиката, включени във веригата на доставките. Мрежата на ЕСТР обхваща големи предприятия, МСП, университети, изследователски организации и професионални асоциации от 26 страни. Приоритетната й задача е да свързва експерти, организации и научни институции, като по този начин допринася за развитието на значими индустриални и социални теми, сред които: климатичните промени, енергийна ефективност, изграждане на инфраструктура и др.

Днес организацията е една от 38-те Европейски технологични платформи – последните представляващи ръководени от индустрията членски организации, определени от Европейската Комисия като основни сили, движещи иновациите и обмена на умения/експертиза.

ЕСТР е основен глас на процесите по индустриални иновации и трансформиране на строителния сектор в Европа. Приоритетните области, върху които се фокусира към днешна дата включват:

  • Енергийна ефективност на сградите;
  • Дигитална строителна среда;
  • Удължаване живота на сградите и Проектиране;
  • Културни ценности и Реконструкции;
  • Инфраструктура и Мобилност;
  • Материали и Устойчивост.