Новини
27 апр. 2021

„Главболгарстрой“ става член на Съвета по инвестиции към БТПП

На проведено на 13 април 2021 г. заседание на Бюрото на Съвета по инвестиции към Българската търговско-промишлена палата (БТПП), е одобрена кандидатурата на „Главболгарстрой Холдинг“ АД за членство в организацията.

Съветът по инвестиции е създаден през 2017 г. Негови членове са частни инвеститори, инвестиционни фондове, банки, финансови институции, държавни и общински фондове и агенции за инвестиции, организации, свързани с инвестициите и др. Съветът реализира широк кръг дейности, сред които: разработване и представяне на инвестиционни проекти; представяне на финансови и инвестиционни продукти; разглеждане на проекти за финансиране от членовете на Съвета; съдействие за сключване на сделки между членовете; организиране и участие в семинари и форуми.

Присъединяването на „Главболгарстрой Холдинг“ АД към Съвета по инвестиции бе официално отбелязано на проведена среща между ръководствата на БТПП и ГБС. Срещата е проведена в сградата на БТПП в гр. София, като в нея взеха участие инж. Камен Пешов, Председател на Надзорния съвет и инж. Албена Ангелова, Изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“ АД. Събитието бе домакинствано от г-н Цветан Симеонов, Президент на БТПП и г-н Владимир Томов, Председател на Съвета по инвестиции.

В рамките на проведените разговори, инж. Пешов представи дейността на „Главболгарстрой Холдинг“ АД и по–големите инфраструктурни обекти, по които дружеството работи активно към момента. Бяха обсъдени различни аспекти на бизнес средата, в която компанията извършва своята дейност, както и възможността за по-тясно сътрудничество с БТПП. Ръководството на ГБС предостави и информация относно притежавани от холдинга имоти в различни райони на страната, за които има готовност да води разговори за реализирането на съвместни инвестиционни проекти с други инвеститори.

За допълнителна информация прочетете тук.