Новини
25 май 2016

„Главболгарстрой” започна изграждането на депо за фаялитов отпадък на „Аурубис България“

„Главболгарстрой“ АД започна строителството на депо за фаялитов отпадък в медобивния завод на „Аурубис България” АД в Пирдоп.

Първата копка на обекта беше направена на 25 май 2016 г. На импровизираното събитие, проведено на площадката за депото, присъстваха представители на екипа за управление на проекта, на строителния надзор и на изпълнителя.

Тържествената част премина с пожелания за успешен старт и финал на проекта от страна на възложителя – инж. Иван Градинаров и изпълнителният директор на „Главболгарстрой Холдинг“ Светослав Любомиров.
„За нас е чест да сме участници в изпълнението на този високо технологичен проект, с който „Аурубис България“ за пореден път засвидетелства ангажимента си към опазването на околната среда наред с ежедневните мерки за предпазване на въздуха и почвите.“, коментира по време на церемонията Любомиров.

Проектът предвижда разширение на съществуващото хвостохранилище за складиране и съхранение на фаялитов отпадък, състоящо се от две клетки – А и Б, на обща застроена площ 446.6дка, които ще се изграждат на 8 етапа по височина до котата на съществуващото депо. Клетките се ограждат със земно-насипни диги, защитени с изолационен екран и оборудвани с дренажни системи.

Договорът на „Главболгарстрой“ е за реализацията на първи етап на секция А, а срокът за приключване на етапа е 04.07.2017г.