Новини
10 апр. 2012

„Главболгарстрой“ започна изграждането на кръстовището при Телевизионната кула в София

След влизането в сила на разрешението за строеж започна строителството на кръстовището на две нива между булевардите „Пейо Яворов“ и „Драган Цанков“.

Изпълнител на проекта е „ГБС –  Инфраструктурно строителство“ АД, стойността му е 20 млн. лв. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 180 календарни дни.

Проектът предвижда изграждане на кръгово кръстовище, което ще осигури добра пропускателна способност за всички участници в движението и запазване на всички посоки на завиване, включително възможността за обратен завой.

Характеризира се със следните геометрични елементи:

  • Двулентово платно за кръгово движение с ширина на лентите по 4 метра всяка.
  • Всички входове и изходи на рампите, успоредни на бул. „П. Яворов“ са двулентови, с ширини 2 х 3 метра. Ширините на лентите по бул. „Драган Цанков“ следват естествения габарит на булеварда – 2 х 3.50 метра.

Ще бъдат изградени подпорни стени по западната и източната страни на бул.“Пейо Яворов“ с обща дължина 2 х 406,84 = 813,68 метра и два надлеза над бул. „П.К.Яворов“ по кръговото кръстовище с булевард „Драган Цанков“.

Двата надлеза провеждат двете платна за движение по бул.“Драган Цанков“ в рамките на кръговото кръстовище над реконструирания бул.“Пейо Яворов“. Съоръженията с изцяло еднаква конструкция са с ширина между корнизите на пътното платно 14 метра. Ширината на настилката е 8 метра.

По бул.“Драган Цанков“ се предвижда рехабилитация на уличната настилка. Ширината на булеварда ще позволява обособяване на две ленти за движение за всяка посока, без разделителна ивица.

Според данните от екологичната експертиза на Химико-технологичния и металургичен университет максималните концентрации на замърсителите (въглероден окис, неметанови летливи органични съединения, азотни окиси, фини прахови частици) след реализацията на проекта ще намалеят с над 50%.

При реализацията на проекта няма да се наруши целостта на територията на Борисовата градина, се посочва още в проучванията.

Няма да бъдат засегнати или унищожени вековни или забележителни дървета, екзотични видове, единични екземпляри от които се срещат на територията на Борисовата градина.

Ще бъдат засегнати само един ред периферни дървета, по-голямата част от които са във влошено състояние, годишно те усвояват едва 0.01% от въглеродния двуокис от автомобилите в райони и не се очаква значително въздействие върху мелиоративните и рекреационни функции на парка.