Новини
01 окт. 2011

„Главболгарстрой“ започна строителството на ЛОТ 1 от АМ „Струма“

На специална церемония беше даден старт на строителството на ЛОТ 1 от магистрала струма.

Той е с дължина 16.780 км, започващи от края на изпълнения участък Даскалово – Долна Диканя при км 305+220 и завършва при км 322+000.

За изпълнител на отсечката е избран консорциум между „Главболгарстрой Инфраструктурно строителство”, „Пътстрой 92” и италиaнската „Импреса”, след като обединението предложи най-ниската цена от 58. 534 млн. лева без ДДС в търга. Според подписания договор участъкът трябва да бъде завършен в срок от 25 месеца.

Проектът за изграждане на участъка включва строителството на 15 /петнадесет/ големи съоръжения, в това число – два селскостопански подлези един селскостопански надлез, пет многоотворни моста, най-високият от които е 26 метров виадукт.

Строителството на магистрала „Струма“ напълно се съобразява с европейските изисквания за опазване на биологичното разнообразие. Това е един от малкото обекти, реализирани на територията на страната с толкова детайлни и строги изисквания от екологична гледна точка към изпълнителя и проектанта.

Конкретни мерки за ЛОТ 1 на АМ „Струма”:

  • В у-к между с. Делян и разклона за с. Тополница се предвижда изграждането на надлез за мечки – 1 бр. над съществуващия път и ж.п. тунела.
  • В у-к от км 315+700 до км 316+000 ще се изградят 2 бр. подлези за вълци – между разклона за с. Тополница и язовир Дяково и между язовир Дяково
  • Съгласно т. 7 от Решението по ОВОС ще се проектират и построят необходимия брой многовидови проходи под мостовете на реките, постоянни или сезонни притоци на р. Струма.
  • Съгласно т. 8 на Решението по ОВОС на всеки 200 м ще се поставят тръби под трасето за преминаване на костенурки.
  • В у-к от км 318+000 до км 322+000 да изградят бетонови стени за ограничаване прехода на костенурките с височина 0.40 м наклонени навън под заешката ограда.
  • Ще се изградят колекторни съоръжения за повърхностните води оборудвани с подходящи филтри и пречиствателни съоръжения, които да гарантират пречистване на водите до степен, отговаряща на категорията на водоприемника р. Струма.
  • Съгласно т. 17 на Решението по ОВОС, да се проектират шумозащитни стени за населените места в близост до проектното трасе на АМ „Струма”. съответно – махала Гусевци, с. Блатино. При с. Долна Диканя да се проектира шумозащитен парапет.
  • Всички водостоци да се проектират със сухи крила/пътеки/ на сечението им от двете страни за преминаване на дребни животни, без да се налага да влизат във водата.