Новини
16 май 2020

„Главболгарстрой“ започва работа по енергийна иновация

Холдингът е първата българска строителна компания, спечелила финансиране по „Хоризонт 2020“

Съвместно с водещите технически университети Technische Universität DarmstadtDelft University of TechnologyMaterials Physics Center и представители на индустрията от Западна Европа, „Главболгарстрой“ спечели финансиране за революционен проект за разработка на ново поколение изключително лек и незапалим изолационен материал за съхранение на енергия. Проектът NRG-STORAGE [1] ще бъде финансиран по програма „Хоризонт 2020“ – най-голямата програма на ЕС за изследвания и иновации, която взема под внимание постижения, открития и иновации и осигурява прехода на революционни идеи от лабораторията до пазара.

Таргет на проекта са нежилищните сгради, като разработката цели да постигне 25% по-добър изолационен капацитет и поне 10% по-висок капацитет на енергосъхранение. Мултифункционалната и спестяваща енергия пяна (NRG-пяна), която ще бъде предложена, ще се характеризира също така и с висока степен на водонепропускливост и херметичност (между 10 и 25 % по-висока от съществуващите решения) и с поне 15 % по-ниска стойност от съществуващите към момента продукти на пазара в Европа. Пяната ще се използва за пасивно/активно управление преноса на енергия и ще се прилага при нова изолация на сгради. Основани на графен нано добавки ще бъдат съчетани с цел да се подобри капацитета за термично съхранение, стабилността на обемите и механичните свойства на крайния продукт.

Освен техническите университети от Германия, Холандия и Испания, част от международния консорциум са и представители на индустрията, малки и средни предприятия от Чехия, Италия, Германия, Аржентина и Испания. Очаква се проектът да се разгърне в 7 ключови фази, в рамките на 4 календарни години. Той ще обхваща разработването, дизайна и оптимизацията на изолационната пяна, както и тестването й посредством 27 демонстративни стени, 3 нови пълномащабни демонстративни сгради, базирани в България и 2 демо обекта в Испания и Германия.

Като единствен представител на строителния сектор, „Главболгарстрой“ ще отговаря за изграждането на демонстративните сгради в страната и прилагането на фасадните елементи, съвместно с немската RÖSER Ingenieurbeton. Според заложеното в проекта, на трите фасади ще бъдат монтирани три различни покрития за оптимално съпоставяне на резултатите.

В продължение на 2 години експертите ще проследяват показателите на сградите като термичната изолация и съхранение на енергия (посредством температурни сензори), температурата на въздуха и повърхностите в сградите, издръжливостта на климатичните условия, термичните мостове и слабоизолационните точки, както и енергийна ефективност по отношение потреблението на енергия за отопление и охлаждане.

В по-общ план, резултатите от проекта ще допринесат и за постигане амбициозните цели на Зелената сделка на Европейския Съюз, насочена към справяне с предизвикателствата, свързани с околната среда и измененията в климата. По-конкретно, по отношение на сектор „Строителство“ и в областта на ефективното енергийно и ресурсно обновление на сградите, проектът „NRG-STORAGE“ ще предостави своя принос за справяне с двойното предизвикателство на ниво ЕС за енергийна ефективност и достъпна цена. Той има потенциала да даде бъдещи решения по отношение справянето с текущата статистика, съгласно която консумацията на сградите възлиза на 40% от консумираната енергия, а годишната степен на обновяване на сградния фонд варира от 0,4 до 1,2% в държавите-членки.

[1] Nanocomposites in non-Residential building envelopes for Green active/passive energy (NRG) STORAGE

Този проект се финансира по програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 870114.