Новини
03 фев. 2023

Главболгарстрой започва работа по разширението на „Чирен“

„Главболгарстрой“ започва работа по поредния си мащабен проект – разширението на капацитета на газовото хранилище в Чирен и по-конкретно неговата надземна част.

За целта в края на януари бе подписан договор за изграждането на модерна компресорна и газоизмервателна станция за разширение на капацитета на газохранилището. В проекта си за наземната част строителите ще имат възможността да работят по сложните инженерни съоръжения на инсталацията за осушаване на газа с триетилен гликол, през която той преминава в режим на добив и тази за добавяне на метанол в състава на газа преди нагнетяването му в хранилището.

Срокът за изпълнение е 600 дни след подписването на договорите, което означава края на 2024 година. Газовото хранилище прави страната ни единствената държава на Балканите (заедно с Хърватия), която има капацитета да съхранява природен газ, който може да се използва при необходимост.

Ключовата роля на проекта бе подчертана и от председателя на Международния консултативен съвет на „Главболгарстрой“ Гюнтер Ферхойген, според когото разширението на „Чирен“ е важно не само за България или региона, но и за целия ЕС. „Подобно газохранилище е от икономическо, социално и политическо значение, както и има огромно значение за опазване на околната среда. Без енергия не можем да съществуваме, това е жизнената сила в нашата среда, затова трябва да подсигурим сигурността на доставките, а днес енергията и газът се използват също и за политическо оръжие“, отбеляза той. И добави – за да се намали това явление е необходима по-добра взаимосвързаност, а това ще се постигне именно с газохранилището и съхранението на газ.

За доставките на високотехнологично оборудване спрямо най-новите технологии в сферата ГБС ще разчитат на дългогодишните си партньори „Солар Търбайнс Юръп“ и „ХАНИУЕЛ“. „Солар Търбайнс“ ще предостави нискоемисионните газотурбокомпресорни агрегати, необходими за нуждите на обекта, а „ХАНИУЕЛ“ ще отговаря за доставката и изграждането на система за автоматично управление на хранилището. Реализацията на проекта ще позволи на съоръжението да работи в реверсивен режим, за да може да се реагира при необходимост.