Новини
26 апр. 2016

Завърши реконструкцията на Централна гара София

Днес бе официално открита ремонтираната сграда на Централна гара-София.

Тя вече отговаря на съвременните изисквания за подобен обект. Нейните огромни неизползвани площи са преустроени за места за хранене, магазини, детски кът, офисна част, мултифункционална спортна зала.
На събитието присъстваха министър-председателят Бойко Борисов, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, кметът на община София Йорданка Фандъкова и представители на НКЖИ.

Проектът „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София“ обхваща обновяване на чакалнята, подлезите, пероните, част от коловозите, подобрена е енергийната ефективност, а на покрива са монтирани слънчеви панели.

Обновяването й е изпълнено по проект „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София“. Той е реализиран в рамките на Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013“. Обхватът на изпълнените дейности е проектиране и строителство. Общата стойност на обекта е 61 549 729 лв. Той е реализиран от ДЗЗД „Обединение ГБС – Централна гара София”, включващо фирмите „Главболгарстрой“ АД, „Водстрой 98” АД и „Промишлено строителство холдинг” ЕАД. Оценката на съответствието и строителният надзор се осъществяват от ДЗЗД „Обединение ТРТ”.
Основната цел на проекта бе да се извърши рехабилитация на съществуващото приемно здание към жп гарата и прилежащите й терени, която се стопанисва и поддържа от Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (ДП НКЖИ). Обектът е ситуиран в най-голямата и значима за страната икономически развита градска агломерация. Затова говори и мястото й в Европейската железопътна мрежа. През нея минават много от Общоевропейските транспортни коридори.

„Най-голямото предизвикателство на обекта може би беше, че гарата трябваше да остане в постоянна експлоатация. Това означаваше, че пътниците и влаковете трябваше да се движат, а ние да извършваме строително-монтажните работи по обекта“, разказа за в. „Строител“ инж. Петър Петров, ръководител на проекта. „За успешната ни работа беше важна технологията, която нашият екип състави – да разделим обекта на два етапа. Започнахме реконструкцията на източната част, докато западната функционираше и обслужваше пътници, а след това се прехвърлихме да ремонтираме другата“, обясни той и добави, че първо са извършили демонтаж на старите настилки, обшивки, инсталации. „Набихме близо 7 км пилоти. Изградихме фундаменти и усилихме основата на конструкцията. Основен проблем, който се яви, бе, че състоянието на конструкцията се оказа по-лошо от описаното в заданието. Това наложи да използваме допълнителни количества арматура и бетон, което доведе до удължаване на срока на работата ни с четири месеца“, каза инж. Петров.
Средно 320 души са били на обекта на ден, а в пиковите моменти броят им е достигал над 500. Работило се е на трисменен режим. Първа и втора смяна извършвали дейностите в сградата, а третата е изпълнявала задачи по контактната мрежа през нощта, тъй като функционирането на гарата позволявало да се ремонтира точно тази част в определен промеждутък, когато няма влакове.
През периода е направена пълна реконструкция на сградата и зоните около пероните. Извършена е подмяна на фасадните елементи – облицовки, обшивки, дограми, окачени фасади.
Реализирано е ново интериорно решение и обзавеждане в публичните общодостъпни зони на гарата, заемащи площ приблизително 6 хил. кв. м, като са сменени настилките, облицовките, таваните, вътрешните и външни дограми. Положена е хидро- и топлоизолация. Направени са нови интериорни и екстериорни парапети.
По време на реконструкцията са преустроени нефункционалните пространства, като са изградени нови помещения. Обособени са приблизително 11 хил. кв. м площи за отдаване под наем.
Изградена е мултифункционална зала с център за спортни и рекреативни дейности към нея с обща площ 2200 кв. м. Тук могат да се практикуват футбол на малки вратички, баскетбол, волейбол и др. Залата е с 12 м светла височина. В зоната около нея са обособени площи за кафене и магазини за спортни стоки, приемно фоайе, кулоар, фитнес зала, съблекални и служебни помещения.
Има и нов Единен център за управление движението на влаковете (ЕЦУДВ) в гарата. Той предоставя работни места за влакови, енерго- и електротехнически диспечери от регион София, както и за служители към Централното диспечерско ръководство на ДП НКЖИ, ръководен и административен персонал, графисти, анализатори и др. Предназначението на изградената система е да осигурява телекомуникационна свързаност между диспечерите от ЕЦУДВ в София, ръководителите на движение по гарите, служителите на енерго- и електротехническите секции, както и друг административен персонал.
При реконструкцията са подменени всички морално остарели инсталации в сградата. Новите отразяват съвременните тенденции за технологичност и ефективност, както и покриват европейски и местни норми и стандарти. Маслените трансформатори в трафопостовете са сменени със сухи и силови съоръжения.
Водопроводната и канализационната мрежа са изцяло обновени. Изпълнени са спринклерна инсталация и противопожарен водопровод между гаровите коловози. За съхранение на противопожарния запас е построен резервоар с обем 800 куб. м с монтирано в него необходимо оборудване от помпи, контролно-сигнални клапи и други.
Едновременно с това е направена изцяло нова инсталация, в т.ч. тръбова и въздуховодна мрежа, както и абонатни станции, термопомпени агрегати с въздушно охлаждане на кондензатора, циркулационни помпи, регулираща и спирателна арматура, вентилационни камери, топломери/студомери.
Обновената система за трафик информация се състои от два комплекта основни многоредови светодиодни дисплея –– табла „Заминаващи“ и „Пристигащи“. Управлението се осъществява централизирано от компютърни работни места в центъра за трафик информация.
Системата за пожароизвестяване обхваща всички помещения, в това число и зоните над окачените тавани, двойните подове и транспортния тунел. За помещения и съоръжения, където не е приложимо пожарогасене с вода, е внедрено такова с газ. Такива места са сървърните, архивните, електрозоните, командните зали и др.
Изпълнена е автоматична часовникова система, която осигурява единна и с висока точност информация. Предвид изискванията и с цел снижаване на възможността за намеса на субективни фактори е реализирано синхронизирането й чрез GPS сигнал. Вторичните часовници са свързани последователно към основния, намиращ се над главния вход от южната страна на гарата.
Видео наблюдението покрива цялата площ за обслужване на пътниците, търговските зони, входните врати, както и ключови места от служебната част – коридори, паркинг и т.н. Сигнално-охранителната система включва архивни и сървърни помещения, билетни каси, багажни и колетни пратки, местата на МВР и други. Използвани са LCD клавиатури, инфрачервени пасивни датчици, паник бутони. Изпълнена е отделна система за получаване на алармени съобщения от локалните системи на търговските обекти.
Реализирана е и система за сградна автоматизация BMS. Тя е базирана на свободно програмируеми контролери и е изградена като централизирана йерархична структура условно с три нива. Първото е полевото оборудване – датчици за температура и налягане, термостати, регулиращи вентили и изпълнителни механизми, пресостати. Към това ниво принадлежат и технически средства за регулиране, контрол и управление. На следващото са DDC, а на третото – графични операторски станции.
Изпълнителите са осъществили архитектурно-строителни работи и инсталации с цел повишаване на комфорта и енергийната ефективност на гарата. Положени са хидроизолация, топлоизолация и дограма.
На ниво втори сутерен са разположени машинно и складови помещения и др. Топлоизолацията тук е минерална вата с дебелина 100 мм.
В зоната на приемния салон са разположени кашпи като гръб на местата за сядане. В приемното фоайе и в зоната за заведения за бързо хранене също са поставени кашпи, представлявайки малка преграда между отделните маси.
В атриума е разположено осветителното тяло „Тотем“. То отличава гарата. Поставено е ново пано на проф. Боян Добрев, преподавател в Художествената академия. То се казва „Колелата на времето“. Изградено е от пет хиляди снимки и представлява колела на парен локомотив. Реставрирана е старата мозайка. Обновени са някогашните вагони, единият от които е обслужвал линията до Рилския манастир.
Изградена е покривна конструкция на сградата – метална от трислоен панел, двустранно обшит с алуминиева ламарина и топлоизолация. За достигане изискванията за енергоефективност и получаване на необходимия коефициент на топлопреминаване е поставена 100 мм топлоизолация от минерална вата.
За намаляване на разходите на енергия през зимния и летния период е изпълнено решение с използване на допълнителен източник на топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници.
Осъществена е фотоволтаична система върху покритията на 3-ти, 4-ти и 5-и перон. Слънчева инсталация за производство на топла вода за битови нужди е разположена върху площ от около 250 кв. м.
По време на реконструкцията е направено саниране и усилване на част от носещата стоманобетонна конструкция, както и изграждане на нова в определени зони. Усилени са плочи, колони, греди и Х-колони. Рехабилитиран е покривът на приемното здание с площ 13 800 кв. м.
Подменени са 32 хил. кв. м настилки по пероните и тротоарите. Изпълнени са оформяне и валиране на земната основа, полагане на трошенокаменна настилка, на хидроизолация над пешеходния подлез. Направена е пясъчна подложка под настилката. Най-отгоре е поставена плоча оптик 50 – жълта, и уни паваж с 8 см дебелина, тактилни и водещи ивици.
Настилките на първи перон, тротоарите и пешеходните пространства около гарата са изпълнени от сив термолющен гранит с обща площ 8260 кв. м, като под тях е поставена хидроизолация.
Направен е безбаластов железен път върху стоманобетонова плоча. Върху повърхността над пешеходния подлез под коловозите е положен адхезионен разтвор за връзка между стария и новия бетон. Направен е пласт с дебелина 40 см от трошен камък в зоната под преходните плочи. След това е положен бетон и върху него са изпълнени преходните плочи. Реализирана е нова гладка бетонова повърхност за хидроизолацията, върху нея е изграден предпазен пласт от армирана бетонова настилка.
Горното строене на железния път е изпълнено с релси тип UIC60 E1 за коловозите от 1 до 12. Рехабилитирана е контактната мрежа и свързаните съоръжения с нова схема за секциониране.
В рамките на околното пространство на сградата са реализирани два паркинга. За надземния е подменена 5200 кв. м съществуваща асфалтова настилка и е положена нова хидроизолация след завършване усилването на плочата на първия сутерен. Контролът на достъпа до местата се осъществява с помощта на бариери. Подземният паркинг е реализиран с настилка от шлайфан бетон. Положена е пътна маркировка.
И зеленина
Пред южната фасада на зданието по тротоара са ситуирани широколистни дървета, разположени през 12 м, подредени по права линия, като не влизат в конфликт с пешеходните комуникационни връзки. В зоната на открития паркинг са оформени две нови затревени площи с широколистни и иглолистни дървесни видове. Обособените зелени площи общо в района на гарата са 1800 кв. м с предвидена зона и за цветя. По пероните и околните пространства са монтирани пейки, кошчета, чешми и други.