Новини
18 ян. 2024

Главният изпълнителен директор на „Главболгарстрой“ и изпълнителният секретар на „Build Europe“ обсъдиха актуалните теми на асоциацията

Емил Ангелов, главен изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“ проведе среща с Федерико Лазари, изпълнителен секретар на европейската асоциация, която обединява националните федерации на строителни предприемачи и строители на жилища – „Build Europe“.

Срещата отбеляза важна стъпка в насърчаването на сътрудничеството между асоциацията и българската строителна компания. Като член на Build Europe, „Главболгарстрой“ участва активно в инициативите на сдружението, които бяха и основна тема на разговора.

„Главболгарстрой“ е член на “Build Europe” от 2022 г. Организацията е ключова заинтересована страна в строителния сектор на ниво ЕС и участва активно в редица европейски и международни инициативи като Европейски жилищен форум, Европейски строителен форум, Инициативата „Build Up“ на Европейската комисия, Международната жилищна асоциация и др.

В рамките на срещата двамата обсъдиха , предизвикателствата и възможностите в сектора, внедряването на иновативни строителни практики, строителните регулации в ЕС и планираните събития и дейности на асоциацията.

Особено внимание бе отделено на темата за достъпността на жилищата в Европа. Емил Ангелов сподели своите набюдения относно големия обем неизползвани търговски площи, най-вече в Централна и Западна Европа - процес, започнал в началото на COVID кризата - като възможност за трансформация на търговски в жилищни площи, при обединяване на усилията на всички заинтересовани страни.