Новини
04 окт. 2021

Консорциум от 13 водещи технически университети и индустриални партньори от ЕС, сред които и българската строителна компания „Главболгарстрой“, разработва и тества революционен строителен изолационен материал

Силен консорциум от водещи европейски технически университети като Техническия университет Дармщат (Германия), Техническия университет Делфт (Холандия), Център по физика на материалите (Испания) и др., както и редица представители на индустрията на европейско ниво, сред които един от лидерите на българския строителен пазар – „Главболгарстрой”, продължават активната си работа по иновативен проект, финансиран в рамките на изследователската програма на ЕС – „Хоризонт 2020” (понастоящем „Хоризонт Европа”).

Революционният проект „NRG-Storage“[1] има за цел да предложи иновативно решение, което да замести наличните понастоящем изолационни материали, като предложи многофункционална и енергийна спестяваща циментова пяна (NRG-пяна). Концепцията е насочена към нежилищни сгради и цели да постигне 25% по-добър изолационен капацитет и поне 10% по-голям капацитет за съхранение на енергия. Слоят на многофункционалната и спестяваща енергия пяна има амбиция да се характеризира с по-висока водонепропускливост и херметичност (между 10% и 25% по-висока от съществуващите към момента) и с поне 15% по-ниски разходи от реално наличните в Европа подобни решения. Пяната ще се използва за пасивно/активно управление на преноса на енергия и ще се прилага при нова изолация на сгради. Тя ще съчетава и основани на графен нано добавки, които имат за цел да подобрят капацитета за термично съхранение, стабилността на обемите и механичните свойства на крайния продукт.

За да се тества разработения по време на проекта иновативен изолационен материал, проектът NRG-Storage предвижда прилагането на пяната върху: 27 демонстрационни стени; 3 или 4 нови демонстрационни сгради, които са базирани в България; както и на 2 демонстрационни обекта на съществуващи нежилищни сгради в Испания и Германия.

Като част от интензивната работа по проекта, германска делегация посети България в началото на октомври 2021 г., за да проследи/инспектира текущото строителство на демонстрационните сгради в София. Българската компания „Главболгарстрой“ е ангажирана именно с изграждането на демо сградите в България, както и с последващото им наблюдение за период от две календарни години.

Сред членовете на делегацията бяха проф. д-р Едуард Коендърс – Ръководител на Института по строителство и строителни материали (WiB) към Техническия университет в Дармщат и д -р Франк Рьозер, Главен изпълнителен директор на RÖSER Ingenieurbeton. Техническият университет в Дармщат отговаря за реалното разработване, проектиране и оптимизиране на изолационната пяна, докато индустриалният партньор от RÖSER Ingenieurbeton проследява прилагането на фасадните елементи с NRG-пяната на демонстрационните обекти в София.

В рамките на посещението, екипите на проекта от Техническия университет в Дармщат, RÖSER Ingenieurbeton и Главболгарстрой (ГБС) проведоха интензивни дискусии в централата на ГБС в гр. София, както и на строителната площадка в Кривина (Столична община). Темите обхващаха полагането на иновативния изолационен материал на демонстрационните сгради, както и последващия мониторинг и агрегиране на изходни данни.

През последващия етап от изпълнението на проекта, се предвижда наблюдаването на сградите и поведението на иновационния материал в рамките на период от 2 години. Целта на мониторинга е да докаже способностите за топлоизолация и съхранение на енергия на пяната, посредством интегрираните на обектите температурни сензори. В допълнение към това ще бъдат наблюдавани на ежедневна база: температурата на въздуха и на повърхностите в сградите, устойчивостта на материалите на атмосферни влияния, както и енергийната ефективност по отношение на консумацията на енергия за отопление и охлаждане.

Проектът е в унисон с разбиранията и политиките, които Главболгарстрой следва на европейско ниво посредством Представителния офис на компанията в Брюксел по темите, свързани с енергийна ефективност, продуктови иновации, ново поколение строителни материали, кръгова икономика и др.

[1] Този проект се финансира по програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 870114.