Новини
23 фев. 2023

На европейски лидерски форум в Брюксел бяха обсъдени предизвикателствата, пред които е изправен строителния сектор в Европа

Конференция на тема „(Пре-)изграждане на Европа – какви са предизвикателствата пред страните-членки?“ – организирана от водещата общоевропейска медийна мрежа EURACTIV, в партньорство с Представителството на „Главболгарстрой“ в Брюксел, бяха обсъдени текущите предизвикателства пред сектор „Строителство“. Секторът се очаква да изиграе съществена роля за постигането целите на ЕС за климатична неутралност, заложени в Европейската Зелена сделка. Представители на Еврокомисията, Европарламента, Европейската федерация на строителната индустрия, българската строителна компания „Главболгарстрой“ и др. обсъдиха и отговаряха на въпроси на живо в рамките на провелия се на 22 февруари 2022г експертен дебат.

Растящите цени на строителните материали и енергията, управлението на кризата във веригата на доставките, рециклиране и повторна употреба на строителни материали, ролята на Механизма на ЕС за възстановяване и устойчивост бяха част от фокуса на дискусията между компетентните страни.

,,Строителният сектор е важен не само за изпълнението на устойчиви политики, но и за постигането на растеж в икономиката, създаването на нови работни места и подобряването на живота на всеки един от нас“, заяви Фулвия Рафаели, Ръководител Звено „Строителство“ в Европейската комисия.

Евродепутатът Цветелина Пенкова подчерта, че Директивата за енергийното представяне на сградите, предвижда до 2030 г. над 30 млн. сгради в ЕС да бъдат реновирани, което се очаква да създаде над 150 хил. допълнителни „зелени“ работни места в строителния сектор.

,,За да се постигнат заложените в Зелената сделка цели, е необходимо да се чуят повече мнения. Важно е да се фокусираме върху темата за социалното влияние на тази промяна и да предложим решения“, отбеляза Ксаба Борболу, Член на комитета по околната среда, изменение на климата и енергетиката.

Според Гонсало Санчес, ръководител на Отдела за кръгова икономика и въглеродна неутралност в Европейското бюро за околна среда, строителната индустрия продължава да мисли по линеен начин – добива суровини, обработва ги и ги потребява, след което ги изхвърля. Високите цени на строителните материали, предизвикани от нарушаването на веригите за доставка по време на пандемията, обаче са показали, че е време строителният сектор да помисли за алтернативи и промяна на бизнес модела.

Голямо предизвикателство пред европейската строителната индустрия е и намирането на служители с необходимата квалификация. „Затова голямото послание е, че наред с двата големи стълба – екологичния и дигитализация, не трябва да забравяме и политиките, свързани с обучението на кадрите, подобряването на уменията им или преквалификацията им“, заяви Доменико Кампогранде, Генерален директор на Европейската федерация на строителната индустрия.

Друго предизвикателство пред бранша е преработването на строителните отпадъци.

Калин Пешов, член на Надзорния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“ АД, посочи решение за част от тези проблеми, с помощта на кръговата икономика, като описа идеята на „Главболгарстрой“ да изгради завод за рециклиране на строителни отпадъци.

„По-голямата крачка, която сме предприели в нашата компания, е да изградим завод за преработване на строителните отпадъци. Те ще постъпват в едно високотехнологично съоръжение и ще бъде дадена възможност за последваща експлоатация отново като суровина и строителен материал„, отбеляза той.