Новини
06 юни 2023

Стартира реализацията на проект за ново корабно място на терминал Бургас-запад

Екипът на „Главболагарстрой“ започна работа по проекта за изграждане на ново корабно място No:28 на пристанищния терминал Бургас-запад. С дълбочина от 15,5 метра, това ще бъде най-дълбокото корабно място в България.

Оперативната дължина на новото корабно място е 260 м и ще позволява обслужване на кораби с брутотонаж 80 000 т, максимална дължина 260 м, ширина 36 м, газене 14.5 м. Мястото ще бъде специализирано в обработката на контейнери и генерални товари, а изграждането ще улесни морския и железопътен товарен транспорт в страната, като същевременно ще спомогне за намаляване на вредните емисии от пристанищната дейност посредством въвеждането на нови устойчиви технологии за обработка на товари.

В процес на изпълнение са дейностите по драгиране на зоната на корабно място 28 до кота -20,88 метра, след което проектът предвижда изграждане на основна каменна заскалявка под кесоните с фракциониран скален материал за хидротехническо строителство. Насипването под водата ще се реализира с помощта на самоходна сплит хопър баржа, плаващ кран, понтон с 4 броя стабилизиращи хидравлични крака, багер с удължена стрела и др. специализирани плавателни средства, а изравнителния пласт на основната заскалявка ще бъде изпълнен от професионални тежководолази.

Проектът включва още изграждането на 9 броя кесони с размери 30х12,5 метра и височина от 16,68метра. Кесоните се изграждат на два етапа - на сух док в кораборемонтния завод в Бургас до височина 6,20 метра и дострояване на вода до проектната им височина от специално проектиран за целта достроечен кей. След като бъдат построени, кесоните се потапят в проектни позиции и така оформят бъдещата кейова стена на новото корабно място.

Проект REBIRTH28 е първа фаза от инвестиционното намерение на „БМФ Порт Бургас” АД за инфраструктурно развитие на пристанищен терминал „Бургас Запад”,  което включва изграждането на 4 нови корабни места /№ 29, 27, 26 и 25А/.

Новото  корабно място се изгражда с европейски средства по проект REBIRTH28 – „Увеличаване дела на мултимодалния транспорт с ниски емисии в пристанището от основната мрежа Бургас чрез нова инфраструктура на корабно място 28”.