Новини
28 юли 2023

Обучение на тема „Управление на строителните отпадъци в България“ се проведе в рамките на проекта MOBICCON-PRO

Обучение на тема „Управление на строителните отпадъци в България“ се проведе на 27 юли 2023 г. в конферентната зала на Камарата на строителите в България. Събитието се реализира в рамките на създадения през месец май 2023 г. Териториален клъстерен център за кръгово строителство в Югоизточна Европа по проекта с водещо участие на "Главболгарстой" MOBICCON-PRO - международен изследователски проект в сферата на кръговата икономика в строителството, финансиран по програма „Хоризонт Европа“.

В рамките на обучението, строителните професионалисти се запознаха в детайли с изискванията, свързани с нормативната уредба за управлението на строителни отпадъци и отпадъците от разрушаване в България и иновативните решения за кръгово строителство, разработени в рамките на проекта MOBICCON-PRO.

Събитието предизвика голям интерес и събра около 40 представители на строителни фирми и експерти в сектора, които се запознаха с актуалните въпроси и перспективите в управлението на строителните отпадъци и се включиха в дискусия по темата.

Експертното събитие бе официално открито от изпълнителния директор на Камарата на строителите в България - арх. Иван Несторов, които приветства аудиторията и благодари за големия интерес към темата. Приветствени слова отправи и доц. д-р инж. Румяна Захариева, Ръководител катедра „Строителни материали и изолации“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия, която сподели колко важна е темата за устойчивото строителство и правилното оползотворяване на строителните отпадъци. Албена Ангелова, Изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“ също приветства аудиторията и благодари за интереса към първото обучение, организирано в рамките на иновативния проект MOBICCON-PRO. Изпълнителният директор на Институт за икономическа политика - Ясен Георгиев от своя страна изтъкна важността на строителния сектор за преминаването към кръгова икономика и климатична неутралност в България и Европа.

Доц. д-р инж. Румяна Захариева, основен лектор на събитието, акцентира върху важността на навременните мерки за намяляване на екологичния отпечатък върху планетата и осмислянето настроителните отпадъци като ценен ресурс, който трябва да бъде правилно оползотворен. Доц. Захариева направи подробен преглед на изискванията на нормативната уредба за управлението на строителни отпадъци и отпадъци от разрушение, като сподели в детайли какви са актуалните изисквания, свързани с Плановете за управление на строителните отпадъци в България, както и какви са задълженията и отговорностите на строителните фирми.

В рамките на втората част от събитието Пламена Ненкова, Заместник изпълнителен директор „Стратегии, комуникации и международни отношения“ в „Главболгарстрой Холдинг“ и Координатор на проекта MOBICCON-PRO представи детайли относно очакваните резултати от изпълнението на проекта MOBICCON-PRO, който цели да разработи иновативни решения за производството на висок клас рециклирани строителни материали. В допълнение, г-жа Ненкова представи вече функциониращия Териториалнен клъстерен център за кръгово строителство в Югоизточна Европа, който предоставя платформа за обмяна на опит в областта на кръговото строителство между академичните и изследователски среди, публични институции, индустрията, фирми от строителния сектор, браншови асоциации и неправителствени организации и ще предложи както виртуална, така и физически достъпна платформа за сътрудничество и консултации по широк кръг от теми, свързани с обработката на строителни отпадъци и повторната употреба на рециклирани продукти и материали, актуалното законодателство и гражданското участие.

Не на последно място, бе представена и онлайн платформата за търговия B2B & B2C, която цели да позволява както обмен на рециклируеми материали и материали за повторна употреба между предприятията (B2B), така и между предприятията и общността (B2C). Потенциалните ползватели на възстановени материали ще въвеждат своите изисквания и ще търсят материали, отговарящи на техните изисквания. По този начин платформата ще позволи на заинтересованите страни да получат достъп до рециклирани и готови за употреба строителни продукти и материали.