Новини
10 авг. 2021

По уникална за България технология се изгради връхната конструкцията на моста от северната страна на тунел „Железница“, част от АМ „Струма“

Приключи избутването на последните 25 метра на десния мост при км 366+215, част от АМ „Струма“ ЛОТ 3.1 тунел „Железница“, обособена позиция 1, от км 366+000 до км 366+720. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Мостът е с дължина 510м и се строи по иновативна за България технология – потактово избутване на горното строене с хидравлични крикове. Характерното при този тип строителство е, че връхната конструкция на съоръжението се изгражда последователно на сегменти в кофражна форма, монтирана непосредствено зад единия от устоите. Всеки готов сегмент се избутва посредством хидравлична система, монтирана на устоя и освобождава формата за изграждане на следващия сегмент. След избутването на последния 21 сегмент връхната конструкцията зае проектното си положение върху опорите на съоръжението.

Избутването на левия мост с дължина 560 метра беше завършено през октомври 2020г. Чрез иновативната технология всички строителни работи и на двата моста се извършиха без спиране на интензивния трафик по Е-79, както и жп. линия София – Кулата. Срока за завършване на участъка е до 19.12.2021 г.

Проектирането и изграждането на отсечката е възложено на ДЗЗД „Железница – Север“, в което участват: „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД, „Главболгарстрой“ АД и „Главболгарстрой Интернешънъл“ ЕАД. Стойността на договора е 29 985 345 лв. без ДДС. Строителният надзор е възложен на ДЗЗД „ТЕС Консулт“, в което са: „СТРОЛ 1000“ АД, ТРИ-ЕС“ ЕООД и „ЕКСПЕРТ ДЕСИЖЪНС“ ООД. Техният договор е за 599 783 лв. без ДДС.

Автомагистрала „Струма“ е част от коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“, свързващ Видин с Кулата и по нея преминава пътният трафик за Гърция. Направлението се използва като най-кратък маршрут между Западна, Централна Европа и Бяло море, а също и като връзка на Европа с Азия.