По уникална за България технология се изгради връхната конструкцията на моста от северната страна на тунел „Железница“, част от АМ „Струма“

DJI_

Приключи избутването на последните 25 метра на десния мост при км 366+215, част от АМ „Струма“ ЛОТ 3.1 тунел „Железница“, обособена позиция 1, от км 366+000 до км 366+720. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Мостът е с дължина 510м и се строи по иновативна за България технология – потактово избутване на горното строене с хидравлични крикове. Характерното при този тип строителство е, че връхната конструкция на съоръжението се изгражда последователно на сегменти в кофражна форма, монтирана непосредствено зад единия от устоите. Всеки готов сегмент се избутва посредством хидравлична система, монтирана на устоя и освобождава формата за изграждане на следващия сегмент. След избутването на последния 21 сегмент връхната конструкцията зае проектното си положение върху опорите на съоръжението.

Избутването на левия мост с дължина 560 метра беше завършено през октомври 2020г. Чрез иновативната технология всички строителни работи и на двата моста се извършиха без спиране на интензивния трафик по Е-79, както и жп. линия София – Кулата. Срока за завършване на участъка е до 19.12.2021 г.

Проектирането и изграждането на отсечката е възложено на ДЗЗД „Железница – Север“, в което участват: „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД, „Главболгарстрой“ АД и „Главболгарстрой Интернешънъл“ ЕАД. Стойността на договора е 29 985 345 лв. без ДДС. Строителният надзор е възложен на ДЗЗД „ТЕС Консулт“, в което са: „СТРОЛ 1000“ АД, ТРИ-ЕС“ ЕООД и „ЕКСПЕРТ ДЕСИЖЪНС“ ООД. Техният договор е за 599 783 лв. без ДДС.

Автомагистрала „Струма“ е част от коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“, свързващ Видин с Кулата и по нея преминава пътният трафик за Гърция. Направлението се използва като най-кратък маршрут между Западна, Централна Европа и Бяло море, а също и като връзка на Европа с Азия.

 

EUAPIOP