Новини
12 окт. 2023

Регионална инспекция по околната среда и водите – София РЕШЕНИЕ № СО – 154 – ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Регионална инспекция по околната среда и водите - София РЕШЕНИЕ № СО - 154 - ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

.pdf