Новини
05 сеп. 2023

Строителството на стратегически проекти те задължава да мислиш за бъдещето

Деннис Дезиел, ръководител на представителството на "Главболгарстрой" в САЩ, прави връзката между американските намерения и българския бизнес

 

Дни преди събитията по официалното откриване на представителен офис на "Главболгарстрой Холдинг" в САЩ, ръководителят на представителството Деннис Дезиел е в България, за да се запознае в детайли с настоящите проекти на отделните дружества в корпоративната група на ГБС.

Заедно с екипите, които работят по реализацията на проектите, Дезиел посети няколко обекта, които "Главболгарстрой" изпълнява в момента - новостроящата се отсечка на автомагистрала "Европа", газоизмервателната станция при границата с Република Сърбия и една от най-новите и модерни сгради на бул. "Филип Кутев" в столицата - Smart Tower.

За целите на компанията отвъд океана и перспективата за повече американски инвестиции Дезиел споделя, че ГБС се стреми да установи и развие комуникацията си с американската бизнес общност и професионалните организации, които оперират в глобален мащаб.

"Все повече нараства интересът към България като бъдещ глобален енергиен център. Изменението на климата води до нуждата от иновативни, нови и чисти енергийни решения като водородна и ядрена енергия."

Според Дезиел съществуват нови възможности за финансиране и инвестиции за компании като "Главболгарстой", които имат капацитета да обединят иновации и инженеринг в сектор "Строителство", за да работят за посрещане на глобалните нужди от чиста енергия и инфраструктура за нейното обезпечаване/транспортиране, а оттам и да спомогнат за постигането на енергийна независимост.

Представителството на "Главболгарстрой" в американската столица заработи още през май т.г., но официалната церемония предстои през този месец.

"Създаването на бизнес партньорства, публично-частни партньорства и мобилизирането на финансови възможности, които ще помогнат за утвърждаването на България като енергиен лидер, е важно за компанията и е част от нашата корпоративна визия. Офисът във Вашингтон работи именно в тази посока."

В комуникацията си с представители на американския бизнес и професионалните организации Дезиел отчита, че има силен интерес към проектите на компании като "Главболгарстрой".

"Има нарастващ интерес към България като страна с централно местоположение в Балканския регион, нейното развитие и енергиен потенциал. Офисът във Вашингтон ни помага да се възползваме от този ентусиазъм и да превърнем интереса в значими партньорства и реални международни инвестиции."

Относно темата за иновациите в енергийния сектор, и по-конкретно производството, транспортирането, съхранението и използването на водород, ръководителят на американското представителство отбелязва, че разработването на чист водород е приоритет за Съединените щати, а имайки предвид лидерската позиция на САЩ, и глобален приоритет.

"Наскоро правителството на САЩ издаде Национална стратегия за чист водород и пътна карта, която идентифицира регионални хъбове за фокусирано изследване и развитие на водорода и ангажира милиарди в инвестиции във водородa като инструмент за декарбонизация. Конгресът на САЩ също така прие нови закони миналата година за инвестиране и развитие на водородни енергийни технологии и инфраструктура. "Главболгарстрой" от своя страна осъзнава важността на развитието на енергийната инфраструктура тук, в България, и разполага с необходимия човешки ресурс, опит и експертност в изграждането й, за да изпълни своята роля в прехода към чист водород."

След броени дни, на 18 септември, ГБС ще е партньор в организирането на регионален енергиен форум във Вашингтон на тема "Новият енергиен контекст в Югоизточна Европа", който ще бъде последван от коктейл по повод откриването на представителството на българския строителен холдинг отвъд океана.