Новини
23 авг. 2023

Завърши реализацията на проект за повишаване на конструктивната сигурност на хвостохранилище „Челопеч“

Новопридобитото от Главболгарстрой дружество „ГБС – Глобал Кънстръкшън“, специализирано в геотехническо и хидротехническо строителство, изпълни проект за земно-насипни работи при южната стена на хвостохранилище „Челопеч“ и обектът бе въведен в експлоатация.

Целта на проекта е затежняване на южната стена на хвостохранилището, за да се осигури съответствие на съоръжението с последните изисквания за конструктивна сигурност.

Без прекъсване на експлоатацията на съоръжението, поетапно бяха изпълнени дейности по изграждане на земни съоръжения и елементи на контролно-измервателната система на южната стена, тръбопроводи и др. прилежащи съоръжения и инфраструктура, както и спомагателни дейности по подготовка като изкопни-насипни работи, свързани с временните пътища и претоварване, бетонови работи, сондажни работи и др.

Изпълнените дейности са четвърти, последен етап от реализацията на обекта и включват дренажен пласт по откоси на южната стена, дънен дренаж по дере до отбивна стена, дренажни ивици и дренажни ребра; затежняващ насип на основната стена; контролно измервателна система на стената (пиезометри и мерителни марки).