Обява
20 май 2024

Багерист (Бургас)

Фирма „ГБС Глобал Кънстръкшън“ЕАД търси да назначи багерист:

Задължения и отговорности:

 • Опериране на багер.

Изисквания за длъжността:

 • Лица навършили 18 години;
 • Неосъждани;
 • С валидно свидетелство за правоуправление на пътно-строителни машини;
 • Психически здрави;
 • С професионален опит минимум 1 година;
 • Лоялност, професионализъм, всеотдайност в професията и желание за работа.

Нашето предложение:

 • Трудов договор, съобразно Кодекса на труда;
 • Целогодишна заетост;
 • Социални осигуровки;
 • Понормено заплащане, съобразно положения труд;
 • Възможност за усъвършенстване на уменията чрез повишаване на Вашата квалификация с включването Ви в допълнителни фирмени обучения специални за отрасъла.

Месторабота:
гр. Бургас

Лице за контакти:
Златин Балев
телефон: 0882 518 313
Email: zbalev@gcbg.bg

  Добавете до 2 бр. файлове от следните типове: pdf, doc, docx.
  Размер на файл до 2 МВ.