Обява
20 май 2024

Булдозерист (Бургас)

Фирма „ГБС Глобал Кънстръкшън“ ЕАД търси да назначи булдозерист:

Задължения и отговорности:

 • Опериране на булдозер.

Изисквания за длъжността:

 • Лица навършили 18 години;
 • Неосъждани;
 • С валидно свидетелство за правоуправление на пътно-строителни машини;
 • Психически здрави;
 • С професионален опит минимум 1 година.

Нашето предложение:

 • Трудов договор, съобразно Кодекса на труда;
 • Целогодишна заетост;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Понормено заплащане, съобразно положения труд;
 • Осигурена квартира в случай, че сте от друго населено място и транспорт квартира-обект.

Месторабота:
гр. Бургас

Лице за контакти:
Любомир Поповчев
телефон: 0879 105 873
Email: l.popovchev@gcbg.bg

  Добавете до 2 бр. файлове от следните типове: pdf, doc, docx.
  Размер на файл до 2 МВ.