Обява
18 апр. 2024

Експерт по безопасност и здраве (София)

Фирма „Главболгарстрой“ АД търси да назначи Експерт по безопасност и здраве:

Задължения и отговорности:

 • Оценява и осигурява съответствието на наложените практики в Дружеството с изискванията на действащото българско и европейско законодателство, както и с действащите корпоративни стандарти;
 • Разработва решения за избягване на производствените рискове и подобряване условията на труд;
 • Подпомага екипа по въпроси свързани със здраве, безопасност, околна среда и оценка на риска;
 • Организира обучения за служителите за разпознаване на опасностите и оценка на рисковете, които те създават;
 • Участва във вътрешни и външни одити по сертифицирани стандарти;
 • Ръководи и изпълнява различни проекти, свързани с здраве и безопасност;
 • Проследява отблизо работата на всички подизпълнители, действащи на територия на Компанията и осигурява спазването на утвърдените правила.

Изисквания за длъжността:

 • Висше инженерно образование;
 • Минимум 2 години опит на подобна позиция в сферата на строителството;
 • Умение за работа в екип;
 • Енергичност, сръчност, бързина;
 • Мотивация за работа.

Нашето предложение:

 • Работа на постоянен трудов договор – 8-часов работен ден;
 • Редовно и коректно заплащане.

Лице за контакти:
Кирил Попов
телефон: 0877 842 229
Email: k.popov@gbs-bg.com

 

  Добавете до 2 бр. файлове от следните типове: pdf, doc, docx.
  Размер на файл до 2 МВ.