Обява
14 май 2024

Електроинженер (Пловдив)

„ГБС - Пловдив“ АД търси да назначи специалист „Електроинженер“:

Задължения и отговорности:

 • Изпълнява технически задачи по изготвяне на оферти , договори и водене на преговори с подизпълнители и доставчици по част ЕЛ;
 • Изготвя количествено-стойностни сметки и анализи и линейни графици по част ЕЛ;
 • Водене на документацията по време на строителствота, включително изготвяне на актове и протоколи за част ЕЛ;
 • Изготвяне на спецификации, поръчка на материали и проследяване на влагането им;
 • Контролира съответствието между количествата СМР, наряда и акта, отчетен и приет от инвеститора.

Изисквания за длъжността:

 • Висше образование – инженерно/електротехническо;
 • Трудов стаж на тази позиция - минимум 2 години;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Отлично познаване на процесите и операциите при изпълнение на СМР по част ЕЛ и технологията на ценообразуване;
 • Лоялност, отговорност, дисциплинираност по отношение спазване на срокове.

Нашето предложение:

 • Работа на трудов договор;
 • Редовно и коректно заплащане;
 • Добри условия на труд и добро заплащане по договаряне.

Ще се разглеждат молби само на кандидати, придобили специалност „Електроинженер“.

Кандидатите отговарящи на условията ще бъдат поканени на разговор.

Лице за контакти:
Нина Белева
телефон: 0886 332 668

  Добавете до 2 бр. файлове от следните типове: pdf, doc, docx.
  Размер на файл до 2 МВ.