Обява
20 май 2024

Геодезист (Бургас)

Фирма „ГБС Глобал Кънстръкшън“ ЕАД търси да назначи геодезист.

Задължения и отговорности:

 • Измерване на  данни на обекта;
 • Изготвяне на разработки и експертизи.

Изисквания за длъжността:

 • Висше образование – диплома от УАСГ (специалност Геодезия) или диплома от МГУ (специалност Маркшайдерство);
 • Умения за работа с тотална станция;
 • Умения за работа с GPS;
 • Опит с MS Office, AutoCad;
 • Свидетелство за управление на МПС;
 • Организираност, постоянство, лоялност, отговорност и усърдие при изпълнение на задълженията, готовност за работа по обекти на Дружеството из цялата страна.

За предимство ще се счита:

 • Опит при обработка на данни с Autocad Civil 3D;
 • Опит при изграждането на хидротехнически и транспортни инфраструктурни съоръжения;
 • Опит при изграждането на подземни съоръжения в частност тунели;
 • Владеене на чужд език.

Нашето предложение:

 • Конкурентно трудово възнаграждение и етапни бонуси при постигнати цели;
 • Безупречни трудови взаимоотношения;
 • Работа в прогресираща строителна компания с профил тунелно строителство, хидротехническо строителство, геотехническо строителство;
 • Работа по интересни и предизвикателни обекти;
 • Дългосрочна и перспективна работа.

Необходими документи:

 • Диплома за завършено висше образование;
 • Автобиография.

Ще бъдат разглеждани и кандидатури на студенти, на които предстои скорошно дипломиране по геодезическите специалности в УАСГ и МГУ.

Месторабота:
гр. Бургас

  Добавете до 2 бр. файлове от следните типове: pdf, doc, docx.
  Размер на файл до 2 МВ.