Обява
11 юни 2024

Машинист ПСМ – комбинирани багери, валяк, челен товарач (Пловдив)

ГБС – ПЛОВДИВ АД търси да назначи за работа на строителен обект "Машинист на ПСМ – комбинирани багери, валяк, челен товарач"

Задължения и отговорности:

 • Управлява и обслужва въжено-механични, хидравлични и многокофови багери, оборудвани с различно загребващо устройство, като изпълнява функции, операции и манипулации, предвидени по технологичен ред;
 • Отговаря за правилната експлоатация на поверената механизация и поддържането й в съответствие с нормативните изисквания;
 • Извършва ежегодно обслужване на машината и я поддържа в чисто и изправно състояние;
 • Зарежда машината с необходимото количество качествено гориво, масла и охладителни течности;
 • Получава , води и отчита дневни дневни сведения за извършената работа и разхода на ГСМ;
 • Докладва на прекия си ръководител за проблеми, повреди, аварии свързани със законосъобразното използване на поверената му пътно-строителна машина.

Изисквания за длъжността:

 • Образование – основно;
 • Трудов стаж – минимум 3 години по специалността;
 • Да познава начините за пренасяне или транспортиране на необходимите за строителството материали, видовете приспособления и инвентар, използвани при изпълнение на строителните работи;
 • Да познава устройството и основния принцип на действие на машината;
 • Да притежава удостоверение за завършен курс за машинист на ПСМ;
 • Умения за работа в екип.

Нашето предложение:

 • Работа на трудов договор;
 • Редовно и коректно заплащане;
 • Добри условия на труд и почивка.

Месторабота:
гр. Пловдив

Лице за контакти:
Ангел Георгиев Димитров
телефон: 0878 66 33 27
Email: ddimitrov@gbs-plovdiv.com

  Добавете до 2 бр. файлове от следните типове: pdf, doc, docx.
  Размер на файл до 2 МВ.