Обява
01 мар. 2024

Технически ръководител в строителството (Пловдив)

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Висше /средно строително образование
 • Квалификация-строителен инженер/специалист
 • Специалност ПГС , ССС или др. в областта
 • Опит като технически ръководител в строителството
 • Компютърна грамотност-добро ниво обслужващо длъжността
 • Познаване на действащите нормативни документи
 • Знания за разчитане на проектната документация
 • Ръководни и организационни умения,изградени с опита
 • Нагласа за динамична заетост и експедитивност
 • Свидетелство за МПС-кат.В-активен шофьор

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

 • Цялостна организация по изпълнение на строителния обект
 • Вземане на самостоятелни решения в процеса на работа
 • Отговорност за спазване на трудовата и технологична дисциплина
 • Съблюдаване и спазване на фирмените стандарти за качество
 • Комуникация с институции и свързващи звена в процеса
 • Отговорност за спазване сроковете зададени по график
 • Контрол на съпътстващите материални разходи и финансови разчети
 • Своевременна отчетност пред управителя за изпълнение на обектите

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

 • Възможност за лична и професионална изява
 • Дългосрочно и перспективно сътрудничество
 • Работа на трудов договор
 • Редовно и коректно заплащане
 • Работа в разрастваща се фирма с млад и професионален екип
 • Коректни условия на труд и стимулиращo възнаграждение

МЕСТОРАБОТА:
Строителен обект на фирма „Главболгарстрой“ в гр. Пловдив

Изпратете своето CV не по-късно от ...

Лице за контакти: инж. Георги Акбашев
тел: 0885 118 961

  Добавете до 2 бр. файлове от следните типове: pdf, doc, docx.
  Размер на файл до 2 МВ.