Корпоративна социална отговорност

Изграждане на един по-добър свят

„Главболгарстрой“ е социално отговорна компания и приема сериозно ролята си в обществото.

НАШАТА РАБОТА В ОБЩНОСТТА
ЧЛЕНСТВА

Главболгарстрой членува в редица организации, сред които Американската търговска камара в България, Българската строителна камара, Build Europe, Германо-българската индустриално-търговска камара. Това ни дава възможност да подкрепяме каузи и обществени проекти в целия ЕС и да сме инициатори на дебати, оформящи бъдещето на устойчивото строителство.

ЕТИЧЕН КОДЕКС

В ГБС продължаваме да затвърждаваме лидерската си позиция чрез иновативно корпоративно управление във всички направления. Ние не просто следваме най-новите тенденции в строителния бранш – ние ги създаваме.

Тъй като вярваме, че успехът може да бъде изграден само на основата на честност, почтеност и най-високо качество на услугите за нашите клиенти, партньори и обществото като цяло, създадохме Етичен кодекс, който очертава ангажимента ни към тези ценности.

Нашата политика
НАШАТА ПОЛИТИКА