Проект

Апартаментен комплекс „Боровец Гардънс“, етап 2

Възложител
„ГБС-Инвест“ ЕАД
Местоположение

курорт Боровец, България

Период на реализация
август 2019г. – декември 2020г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител „Главболгарстрой“ АД
Характер на работите

Конструктивни, архитектурно-строителни и инсталационни работи „до ключ“

Технически характеристики

РЗП: 9 510,71 кв.м

Брой апартаменти: 182

Новостроящите се тела А, Б и Е са ситуирани максимално функционално върху терена, като това предполага оптимално запазване на съществуващата висока дървесна растителност и спортна зона с тенис кортове. Проектирана с монолитна гредова стоманобетонна конструкция върху обща фундаментна плоча, сградата е съобразена и с естествения наклон на терена.

Основната концепция за сградата е тя да бъде изпълнена като отделна самостоятелна сграда, осигурена с търговски площи в характерната за алпийските курорти архитектура. Покривите са скатни с наклони, отговарящи на изискванията на региона.

Връзките между нивата се осъществяват посредством пет основни вертикални комуникации, които включват пет обслужващи асансьора, две двураменни и три трираменни стълби.

Паркирането е решено в рамките на имота и отговаря на нуждите на новопроектираните сгради.

Повече за проекта на borovetsgardens.bg