Проект

Фармацефтична база „Фьоникс Фарма“

Възложител
"Фьоникс Фарма" ЕООД
Местоположение

Пловдив, България

Период на реализация
януари 2020 г. – юни 2020 г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Разширение на съществуващ склад за търговия на едро с лекарствени средства.

Общата площ на имота е 5 073 кв.м и в него съществува административна сграда на два етажа, както и едноетажен склад за лекарства. На свободната част на терена е разположена нова сграда, представляваща складов обем, свързан със съществуващата сграда и представляващ еднопространствено помещение с обща площ от 998 кв.м и ефективна височина на складиране от 7,20м.

Проектът включва и вътрешно отводняване в сградата чрез покривни воронки и вътрешни водосточни тръби, монтирани до колоните, климатизация чрез покривни системи, както и инсталация на покривна ФЕЦ за собствени нужди с мощност около 30 kWa.

Транспортните площи се изпълнят с асфалтова настилка, оразмерена за съответното натоварване, а тротоарните площи се настилат с бетонни плочи.

Около сградата се изпълнят перфорирани паважи за озеленяване и за поемане на повърхностните води от околното пространство.